Ceník

KAMENIVO - ceny uvedeny bez DPH

Kamenivo 8/16

380 Kč/t

Kamenivo 4/8

390 Kč/t

Kamenivo 11/22

360 Kč/t

Kamenivo 32/63 (makadam)

290 Kč/t

Kamenivo 0/32 (odval)

260 Kč/t

PÍSKY, RECYKLÁTY - ceny uvedeny bez DPH

Betonářský písek (bračák)

270 Kč/t

Tříděný písek (0-4mm)

110 Kč/t

Písek křemičitý 0-4

200 Kč/t

Zásypový písek

60 Kč/t

Písek od stěny (zelený)

30 Kč/t

Pískové výsevky

90 Kč/t

Recyklát cihlobetonový

50 Kč/t

Recyklát betonový

90 Kč/t

UKLÁDKA ODPADŮ - ceny uvedeny bez DPH

170107 - směsi nebo oddělené frakce

300 Kč/t

170504 - zemina a kamení

200 Kč/t

170101 - beton (bez armatur do vel. 30x30cm)

200 Kč/t

170101 - beton (bez armatur nad vel. 30x30cm)

500 Kč/t