Recyklace

Provádíme recyklaci stavebních odpadů, sutí, betonu a zemin. Vzniklý recyklát je vhodný na obsypy a zásypy rýh, podkladní vrstva zpěvněných ploch, základových desek, atd...
Našim sortimentem je především:

  • Cihlobetonový recyklát - cena 50 Kč/t
  • Betonový recyklát - cena 90 Kč/t

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Vlastníme mobilní drtící jednotku RESTA CH1 700x500 na pásovém podvozku, což nám umožňuje provádět drcení stavebního odpadu přímo u zákazníka.

Nabízíme také dopravu recyklátu do místa určení, příp. přistavení různých kontejnerů pro odvoz odpadů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat buď telefonicky, nebo pomocí poptávkového formuláře.