Skládkování

Stavebním firmám i soukromým osobám nabízíme skládkování zemin, uložený výkopových odpadů a stavební sutě, vč. její ekologické likvidace.

V případě Vašeho zájmu zajistíme dopravu i naložení materiálů.

V naší pískovně můžeme ukládat následující odpady:
Katalogové číslo         Kategorie           Název odpadu
01 01 02                             O                   Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03 06                            O                   Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 04 08                            O                   Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09                            O                   Odpadní písek a jíl
17 01 01                               O                   Beton
17 01 02                              O                   Cihly
17 01 03                              O                   Tašky a keramické výrobky
17 01 07                              O                    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek                                                                                 a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04                             O                   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06                             O                   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky, příp. pomocí poptávkového formuláře